Maak kennis Visie - missie Waarom? Wat doen we? Wie is SensingNL? Contact
Environmental protection gbecac938a 1920

Wij worden dagelijks geconfronteerd met klimaatverandering, vervuiling of problemen in de gezondheidszorg. Complexe problemen, die niet eenvoudig op te lossen zijn. Een verandering van het systeem is nodig. Dit doen we niet alleen, dit doen we samen. Het vraagt om samenwerking, kennis, kunde, technologie en bovenal aanpakkers.

Download position paper

Wat is uw volledige naam?

Wat is uw emailadres?

Wat is SensingNL?

SensingNL is een platform vóór en van aanpakkers: ondernemers, bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten en overheid die samen werken aan laagdrempelige, grootschalige doch snel inzetbare technologische oplossingen voor onze wicked problems1: complex van aard en niet eenvoudig op te lossen. Een verandering van het systeem is nodig. Denk aan een stikstof-crisis, waarbij voortschrijdend inzicht systemische problemen openbaart, en mogelijke oplossingen divers en afhankelijk zijn van lokale omstandigheden.

Dit doen we niet alleen, dit doen we samen. Het vraagt om samenwerking, kennis, kunde, technologie en bovenal aanpakkers.

SensingNL is een platform vóór en van aanpakkers: ondernemers, bedrijven, kennisinstellingen, universiteiten en overheid die samen werken aan laagdrempelige, grootschalige doch snel inzetbare technologische oplossingen voor onze “wicked“ problemen.

1

Rittel, H. W., & Webber, M. M. (1973). "Dilemmas in a General Theory of Planning." Policy sciences, 4(2), 155-169. https://www.cc.gatech.edu/fac/ellendo/rittel/rittel-dilemma.pdf

Watersensor

Transitie-uitdagingen in diverse domeinen zijn complex geworden door voortschrijdend inzicht en sterk uiteenlopende lokale omstandigheden.

Het bijeenbrengen van de disciplines en voorwaarden creëren

Technologieën zoals sensoren en sensornetwerken kunnen een essentieel deel zijn van de oplossing en bieden de mogelijkheid om ter plaatse direct te acteren op veranderende omstandigheden.

Wij willen de toepassing van sensoren sterk vereenvoudigen daar waar sensoren een sleutelrol kunnen vervullen in urgente maatschappelijke transities. Door disciplines bijeen te brengen, van sensor-ontwikkeling tot modellering, van ondernemer tot industrie en beleidsmaker, van whiteboard tot fysieke toepassing in de leefomgeving.

We staan voor versnelling, relevantie en het creëren van de juiste randvoorwaarden om de belofte van technologie te realiseren voor de wereld van morgen.

Onze missie is het bijeenbrengen van de disciplines en voorwaarden creëren die nodig zijn om het gebruik van sensing in en voor de maatschappij mogelijk te maken.

Industry g55943eddc 1920

De maatschappij staat voor een aantal complexe uitdagingen, zoals water- en luchtkwaliteit, de transitie naar een circulaire economie en publieke gezondheid. Technologie wordt vaak genoemd als puzzelstuk voor het aanpakken van deze problemen, maar de realiteit leert dat verandering traag gaat doordat of technologie niet beschikbaar is of het multidisciplinaire karakter en de complexe afhankelijkheden binnen deze systemische uitdagingen. Vaak ontbreken de juiste randvoorwaarden om technologie-gedreven systeemveranderingen efficiënt en met urgentie te implementeren.

Wat doen we?

  • Daar waar nodig pakken we uitdagingen aan. Wij gaan op zoek naar noodzakelijk technologische oplossingen. Als die er nog niet zijn ontwikkelen wij die.
  • We creëren kansen, leiden projecten en consortia, ontwikkelen methodes, leggen verbinding en delen kennis.
  • We bouwen aan een innovatief ecosysteem om ontwerp- en realisatie-trajecten te versnellen.
  • We streven naar een platform-technologie zodat we kunnen delen. We creëren een omgeving om te realiseren, testen, valideren en laten landen.
  • Delen van kennis, technologie en oplossingen tussen toepassingsgebieden.
  • We creëren van de juiste randvoorwaarden om de belofte van technologie te realiseren voor de wereld van morgen.

Onze aanpakkers

SensingNL wordt aangejaagd door Topsectoren, organisaties en bedrijven, waaronder de Topsectoren Chemie, HTSM, ICT en TI-COAST, imec en TNO. Deze cross-sectorale benadering zorgt ervoor dat de gelaagdheid van sensoriek volledig wordt gedekt, van meting tot analyse en van hardware tot gebruiksgemak.

Ons huidige kernteam van aanpakkers:
L
utgarde Buydens (boegbeeld)
Oscar van den Brink (COAST)
Merijn Blaakmeer (ChemistryNL)
Henk-Jan van Manen (Programmaraad Chemical Sensing & Enabling Technologies/Nouryon)
Eric van Sprang (COAST)
Tijs Wilbrink (IMEC)
Frenk van den Berg (Tata Steel/HTSM)
Aldert de Jongste (Topsector ICT/ECP)
Fred Hartendorf (TNO)
Marco Beijersbergen (Topsector HTSM)

Contact

SensingNL is in oprichting. Wil je meedenken, meer weten of ook echt iets aanpakken? Vragen of suggesties?

Neem contact op met kwartiermakers Tijs Wilbrink Tijs.wilbrink@imec.nl of Eric van Sprang via Eric.vanSprang@ti-coast.com